2020.04.06 Vállalkozások Működésének Finanszírozása

Kormányzati Döntések Vállalkozások Működésének Finanszírozására 2020.04.06.

Kormányzati Döntések Vállalkozások Működésének Finanszírozására 2020.04.06.-án került bejelentésre, de érdemi információt nem közölt! Az hogy mely vállalkozások, milyen mértékben lesznek támogatva, illetve milyen módon kerülnek kifizetésre a kárenyhítések, később lesznek valószínűleg közölve !

A központi költségvetés néhány számát, átcsoportosítását az alábbi részek tartalmazzák :

 

  1. melléklet a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelethez

Források

A forrás megnevezése A forrás értéke (éves előirányzat, millió Ft)

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka* 378 000,0

Pártok támogatása 50%-ának átcsoportosítása 1 274,4

Költségvetési átcsoportosítások 46 941,5

Kiskereskedelmi adó 36 000,0

Gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része 34 400,0

Pénzintézeti szektor hozzájárulása 55 000,0

Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének a fedezete 81 894,6

Források összesen 633 510,5

Kiadások A kiadás megnevezése A kiadás értéke (teljesülés, millió Ft)

Egészségügyi szakdolgozók és védőnők korábban eldöntött béremelésének kiadása 81 894,6

Egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri bérkiegészítése (500 ezer forint/fő) 70 600,0

Eldöntött, illetve megvalósult eszközbeszerzések, beruházások** 380 500,0

További védekezés költségei,  Helyi önkormányzatok egyes támogatásainak kifizetése

Kiadások összesen 532 994,6

*Az előirányzat felülről nyitott, automatikusan túlléphető.

            2. A  Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

**A bemutatott összeg az Operatív Törzs 2020. április 3-ig meghozott döntései szerinti, már teljesített, illetve várható kiadásokat tartalmazza.

Források

A forrás megnevezése A forrás értéke (éves előirányzat, millió Ft)

Központi intézmények és programok megtakarításai 922 553,2

Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei 423 100,0

Források összesen 1 345 653,2

Kiadások

A kiadás megnevezése A kiadás értéke (teljesülés, millió Ft)

Gazdaságvédelmi programok 922 553,2

Munkahely-megtartási program, Munkahely-teremtési program, Kiemelt ágazati programok, Vállalkozások finanszírozása, Család- és nyugdíjasvédelmi program, Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai 423 100,0

Kiadások összesen 1 345 653,2

 

  1. A Gazdaságvédelmi Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben

 Források

A forrás megnevezése A forrás értéke (éveselőirányzat, millió Ft)

 Központi intézmények és programok megtakarításai 922 553,2

Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei 423 100,0

Források összesen 1 345 653,2

 

Kiadások

 A kiadás megnevezése A kiadás értéke (teljesülés, millió Ft)

 Gazdaságvédelmi programok 922 553,2

Munkahely-megtartási program, Munkahely-teremtési program, Kiemelt ágazati programok

Vállalkozások finanszírozása, Család- és nyugdíjasvédelmi program,

Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai 423 100,0

Kiadások összesen 1 345 653,2