Munkába járási Igazolás

Felhívom a figyelmet, hogy jelen dokumentum a mostani döntések értelmében még nem kötelező! Ha szükség lesz rá, kérem a bemásolás után saját vállalkozására szabva pontosan kitölteni szíveskedjenek!

 

 

 

Munkába járási Igazolás

 

…………………………………….., minta a ……………………………………………( cím: ……………………………………………………………)  ügyvezetője ezúton igazolom, hogy dolgozónk jelenléte elengedhetetlen a cég további működéséhez, ennek elmaradása súlyosan veszélyeztetné a megkezdett, szerződött munkák befejezését, ami nagy összegű kötbér terhet róna társaságunkra. A mai naptól saját felelősségre engedélyezem a dolgozónk munkaterületre történő bejárását, otthonából.

   Dolgozó adatai :

            Név :                                              ………………………………………………

           Lakcím  :                                      ………………………………………………

           Adóazonosító jel :                    ……………………………………………….

           Szig :                                              ……………………………………………….

  A munkaterület megnevezése:  Magyarország területén változó, szerződés szerint

A cég telephelye : ………………………………………………………………………………..

Feltételek:

– az engedélyes köteles betartani a közúti közlekedés szabályait. Ennek megszegéséből eredő mindennemű, a céget ért kárért felel.

– az engedélyes más személlyel nem utazhat, kivéve ha a cég dolgozója, és rendelkezik engedéllyel.

– az engedélyes köteles betartani, a jogszabályban rögzített feltételeket, és e szerint kell eljárjon.

– egyúttal engedélyezem a telephelyen kívüli tartózkodást, ami csak a jelenleg megkezdett munkaterületeket érinti, azon kívül a dolgozó csak      saját felelősségére tartózkodhat.

A munkába járással kapcsolatosan a dolgozó ezen dokumentum aláírásával egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről, a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik.

  1. a lakóhelyem: ………………………………………………………………………………………
  2. a tartózkodási helyem: ……………………………………………………………………………….

 

Tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok arra, hogy változás esetén 3 munkanapon belül új nyilatkozatot teszek, és a kormány által hozott rendelkezéseket teljeskörűen betartom .

 

………………, …………. év……….hó…..nap

 

…………………………………………………………………………….                       …………………………………………………………………………………..

Igazolást adó : ………………………………..                          Nyilatkozó Dolgozó:…………………..……