2020.03.23 Járulék kedvezmények

Az alábbiakban részletezett ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a munkáltatók mentesülnek a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a munkavállalók munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét. (A bruttó bérből levont 4 % járulék , de maximum 7.710 Ft/hó ) A  munkáltatók közteherfizetési kötelezettségét elengedik.( SZOCHO, SZAKKÉPZÉSI H.JÁRULÁS és KIVA összege )

– a kifizetőnek a munkavállaló tekintetében,
– az egyéni vállalkozónak e jogállása tekintetében, és
– a társas vállalkozónak e jogállására tekintettel,

A rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet

tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:

 1. a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 11. k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

Tényleges főtevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az  adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Fontos, hogy az alkalmazott után szja-t továbbra is kell fizetni és abból családi adókedvezmény csak az szja mértékéig érvényesíthető.

Összefoglalva a NAV részére kedvezmények nélkül számítva a minimál bér összegéig a bruttó bér 19 %-át kell utalni !

Ha a bér magasabb akkor 15 % + 7.710 Ft a fizetendő összeg !