2020.03.19 Végrehajtási eljárás felfüggesztése

A Vht alkalmazásában talán a legenyhébbek a szabályok. Elsőre úgy tűnik, hogy minden végrehajtás fel lett függesztve. Azonban a kormányrendelet taxative felsorolja azokat az eljárási cselekményeket, amiket nem lehet megtenni, a legfontosabb talán az inkasszó, így az továbbra is foganatosítható.

A már folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknál a törvény lehetőséget ad a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésére (2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 15. § (3) bekezdése). Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók, illetve társaságok (cégek) ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is. A végrehajtási eljárás méltányossági alapú felfüggesztése hivatalból nem, kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is. A NAV a járványhelyzettel vagy az annak hatásaival való érintettséget minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli, és a teljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztéséről a NAV végzésben dönt. Kizáró feltétel, azaz nem lehet a végrehajtási eljárást felfüggeszteni – az egyéb feltételek fennállása esetén sem – ha az adóst a végrehajtási eljárás során korábban eljárási bírsággal sújtották. A felfüggesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a NAV a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (például inkasszó, lefoglalás) nem indít. Az eljárást nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előtti foglalásokat sem oldja fel. Azonban a felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelemletiltást pedig szünetelteti. Az eljárás a felfüggesztés megszűnésével folytatódik. A felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra – az általános szabályok szerinti – késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele. Az végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem papíralapon vagy elektronikusan is (elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó esetében elektronikusan) előterjeszthető a végrehajtást folytató adó- és vámigazgatóságnak címezve. A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért, illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.

 

Az Avt. szerint a rendelet hatálybalépése előtti adóvégrehajtási eljárások szünetelnek majd a veszélyhelyzet lejártát követően újra indulnak. Az elévülés nyugszik, viszont a rendelet szövegének értelmezése alapján a rendelet hatálybalépése után esedékessé váló tartozások tekintetében a nem mentesített körnek a tartozása ugyanúgy végrehajtható, mivel erre nem vonatkozik a rendelet, hiszen a hatálybalépés után válik esedékessé.

 

A végrehajtási eljárás részletes szabályai megtalálhatóak a NAV honlapján elérhető 56. számú információs füzetben, az alábbi elérési úton: https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020