2020.03.27 Kijárási korlátozás

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról 2020.03.27

 • Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor, amik az alábbi felsorolásban szerepelnek :

  a) a munkavégzés, a hivatásbéli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése

  c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés( külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. )

  e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

  f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

  g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a  vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

  h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

  i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

  j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

  k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

  l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

  m) a dohányboltban történő vásárlás,

  n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele

  o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

  p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybev.

  q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

  r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

  s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása

  t) a szülői jogok és kötelezettségek

  u) a hitéleti tevékenység.

  Alapos indok továbbá a  magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

 • Saját és családja érdekében a 65 életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Ezen időszakban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag ezen személyek  tartózkodhatnak. Ezen előírás a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
 • A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a  katonai rendészet és a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. E  rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a  szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
 • szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 500.000 Ft.

Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba és 2020.április 11-én hatályát veszti.