2020.03.23 KATA kedvezmények

– A március 1. előtt keletkezett KATA tartozásokra haladékot adnak, azokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni. (tervezetten 2020.07.10 -én )  A  kisadózó vállalkozás a  2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a  tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. A március 1 után esedékessé váló tartozásokra ez nem vonatkozik, azokra az általános szabályok szerint lehet kérni részletet. Ja és külön gyönyörű, hogy a március 1 utáni esedékességű tartozásokra él a 8 napos szabály, azaz az esedékességtől számított 8 napon belül benyújtott kérelem szünetelteti a végrehajtást.

– A KATA megfizetése alól mentesítést kapnak egyes tevékenységek 2020.06.30-ig ( tehát már 2020.04.12-én nem kell fizetni, az első adófizetés 2020.08.12-én keletkezik )

A KATA mentesség tevékenységek részletesen :

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

 

Tényleges tevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az  adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Ezen tevékenységet folytató vállalkozás (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a  Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az  e  bekezdés szerintiadófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a  társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 51. szám 1561 vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a  Katv. hatálya alá tartozott.

A Kata szerint adózók – a kormányrendelet szerinti TEÁOR alá tartozók kivételével – nem mentesülnek a tételes adó fizetés alól és a március 1 után esedékessé váló tartozásuk végrehajtható, arra részlet az általános szabályok szerint kérhető.