-….2021.03.05 Üzletek Nyitvatartása

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések 2021.03.05

(1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.
(2) A  tartózkodás és a vásárlás engedélyezett:

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert,vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység
elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet,
a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként
szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,
g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,
h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
i) az üzemanyagtöltő állomáson,
j) a nemzeti dohányboltban és
k) az újságosnál.

(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.
(4) A  védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.
(5) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések
szerint, az R. szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges
időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

(1) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve:

 1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),
 2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 4. a szociális szolgáltatás,
 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
 7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz
 8. szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 9. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 10.  temetkezési szolgáltatás,
 11. az állategészségügyi szolgáltatás,
 12. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 13. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 14. a közétkeztetési szolgáltatás,
 15. az állattenyésztési szolgáltatás,
 16. az ügyvédi szolgáltatás,
 17. a biztonsági szolgáltatás,
 18. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 19. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 20. a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tartózkodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 1. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek mellett tilos a játékkaszinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. szabályait kell alkalmazni.

(4) A szálláshelyen az R. 10. § (3) és (4) bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó vendég a szálláshelyen található (1) bekezdés szerinti helyszíneket nem látogathatja.

(5) A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles

gondoskodni.

(6) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos

jogszabályi rendelkezések szerint, az R. szabályaiban meghatározottaknak megfelelően – a sportról szóló törvény

szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

Jogkövetkezmények

      8§ Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség az R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

9§

(1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § (3) és (4) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 7. § (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

 1. a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 2. b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

 1. a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
 2. b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

 1. §
  (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
 2. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (1) és (4) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 36. szám 1505